After Effects ve Cinema 4D ile 2 ve 3 boyutlu basit rig yani eklem sistemlerini incelediğimiz dersimizde bizlere kahramanımız Pictoman eşlik ediyor…