9078 bazı güzel fontlarla yazılıp ters çevrildiğinde BLOG diye okunan, başka gizemli ve metaforik anlamı olmayan bir sayıdır. Hareketli grafik tasarıma olan sevgi ve öğrenme tutkusuyla Yrd. Doç. Barış Atiker tarafından Mart 2011’de açılan blog, malesef henüz yetersiz sayıda bulunan Türkçe kaynak derslerin yanısıra, ülkemizde hareketli grafikler alanında yetenekli insanlar ve önemli etkinlikleri de ön plana çıkartmayı amaçlamaktadır.

Blog yazarı halen Beykent Üniversitesi Grafik Tasarım / İletişim ve Tasarım bölümlerinde “Hareketli Grafikler”, “Canlandırma” ve “Etkileşim Tasarımı” derslerini vermekte olup kendisine barisatiker(at)gmail.com adresinden ulaşmak mümkündür.

Makaleler
Televizyon Tarihinde Hareketli Grafikler Grafik Tasarım Dergisi, s52, Ocak-Şubat 2013.

Sinema Tarihinde Hareketli Grafikler Grafik Tasarım Dergisi, s51, Kasım-Aralık 2012.

Hareketli Grafiklerin Evrimi Grafik Tasarım Dergisi, s50, Eylül-Ekim 2012.

Understanding The Hybrid Media in Design Education TOJDAC The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. ISSN:2146-5193. Volume 2 – Issue 2, 100-108, April 2012

Hareketli Grafik Tasarım Eğitiminde Ders İçerikleri Başkent Üniversitesi 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu, Nisan 2011, Ankara, Türkiye.

Yerleştirme Sanatında Yansıtım Hizalama ile Artırılmış Gerçeklik Tasarımları Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 4 (1) , 99-121, 2011.